Společnost UNIVERSE AGENCY, spol. s.r.o. jako provozovatel serveru www.authordirect.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Rezervační portál www.authordirect.cz se zavazuje k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Pokud rezervujete zboží, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)
                                                                                           

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako osoby, která vyzvedává rezervaci. Slouží k realizaci, provedení nezbytných operací a zaslání kola na prodejnu, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Společnost UNIVERSE AGENCY, spol s.r.o. garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.
Používáním rezervačního portálu www.authordirect.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich rezervacích po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Osoba, která zboží rezervuje, dává UNIVERSE AGENCY, spol. s.r.o. svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely komunikace ke správnému dodání rezervovaného zboží a využití pro marketingové účely UNIVERSE AGENCY, spol. s.r.o. (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu UNIVERSE AGENCY, spol. s.r.o., IČ 45789347, Botičská 2, Praha 2, 128 00. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.authordirect.cz. Osoba, která zboží rezervuje, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře), včetně práva požadovat odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Author Direct je způsob nezávazné rezervace vyšší řady kol Author. Koncovému zákazníkovi z jeho použití nevyplývají žádné povinnosti či sankce.